คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.09.2565
0

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.09.2565
0

สอจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.09.2565
0

สอจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชน แห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

22.07.2565

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565)

07.07.2564

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02