อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.อำนาจเจริญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ(คสป.อำนาจเจริญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดโดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน