สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้ นางสาวธัญชนก แสงสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๙.Industry Transformation Center (ITC) ณ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดปลาดุกอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี