สอจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวนิตยา กาทองนั่กวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายศิริพันธ์ ทุ่มด้วงรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน