ร่วมกับทีมตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานในจังหวัดอำนาจเจริญ (Onsite) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงาน   จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานในจังหวัดอำนาจเจริญ (Onsite) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงน้ำแข็ง ไทเกอร์ไอซ์ จำกัด       บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (สาขาอำนาจเจริญ) บริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามแบบประเมินสถานประกอบการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด –19 แบบ Onsite ของกรมควบคุมโรค